Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB-PP.6722.18.2016

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB-PP.6722.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.7.2019

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XII/130/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza

W związku z ogłoszeniem, które ukazało się w ,,Kórniczaninie” nr 16 dnia 21.09.2018 r.,  dotyczącym  wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I, uprzejmie informuję, że zmianie ulegają terminy zawarte w ogłoszeniu.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I.

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.