Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kórnik (WB1-PP.6721.1.2024)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i część wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap III (WB1-PP.6722.18.2016)

Obwieszczenie Burmistrza

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o obwodach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o okręgach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB-PP.6722.18.2016

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB-PP.6722.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.7.2019

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XII/130/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno...

Strony