Back to top

Przypominamy o ankiecie przeprowadzanej przez firmę Ekolog Sp. z o.o.

Inne
Sylwia Kowalska

Do 31 lipca 2021 r. przeprowadzana jest ankieta dotyczą inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy o co pytają ankieterzy:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
  • liczbę osób zamieszkujących
  • sposób zagospodarowania ścieków bytowych
  • nazwę i adres firmy świadczącej usługi wywozu nieczystości (jesli podpisana jest odpowiednia umowa)
  • źródło poboru wody
  • informacje dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Każda gmina ma obowiązek posiadania aktualnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku pytań związanych z przeprowadzaną ankietą, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 61 8170 411 wew. 698, ochrona.srodowiska@kornik.pl)